St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

 

Index  [<< | >>]
Third Part  [<< | >>]
Question: 41  [<< | >>]

OF CHRIST'S TEMPTATION (FOUR ARTICLES)

Deinde considerandum est de tentatione Christi. Et circa hoc quaeruntur quatuor.    We have now to consider Christ's temptation, concerning which there are four points of inquiry:
Primo, utrum fuerit conveniens Christum tentari.     (1) Whether it was becoming that Christ should be tempted?
Secundo, de loco tentationis.     (2) Of the place;
Tertio, de tempore.     (3) Of the time;
Quarto, de modo et ordine tentationum.     (4) Of the mode and order of the temptation.

 

Index  [<< | >>]
Third Part  [<< | >>]
Question: 41  [<< | >>]
Article: 1  [<< | >>]

Whether it was becoming that Christ should be tempted?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod Christo tentari non conveniebat. Tentare enim est experimentum sumere. Quod quidem non fit nisi de re ignota. Sed virtus Christi erat nota etiam Daemonibus, dicitur enim Luc. IV, quod non sinebat Daemonia loqui, quia sciebant eum esse Christum. Ergo videtur quod non decuerit Christum tentari.   Objection 1: It would seem that it was not becoming for Christ to be tempted. For to tempt is to make an experiment, which is not done save in regard to something unknown. But the power of Christ was known even to the demons; for it is written (Lk. 4:41) that "He suffered them not to speak, for they knew that He was Christ." Therefore it seems that it was unbecoming for Christ to be tempted.
Praeterea, Christus ad hoc venerat ut opera Diaboli dissolveret, secundum illud I Ioan. III, in hoc apparuit filius Dei, ut dissolvat opera Diaboli. Sed non est eiusdem dissolvere opera alicuius, et ea pati. Et ita videtur inconveniens fuisse quod Christus pateretur se tentari a Diabolo.   Objection 2: Further, Christ was come in order to destroy the works of the devil, according to 1 Jn. 3:8: "For this purpose the Son of God appeared, that He might destroy the works of the devil." But it is not for the same to destroy the works of a certain one and to suffer them. Therefore it seems unbecoming that Christ should suffer Himself to be tempted by the devil.
Praeterea, triplex est tentatio, scilicet a carne, a mundo, a Diabolo. Sed Christus non fuit tentatus nec a carne nec a mundo. Ergo nec etiam debuit tentari a Diabolo.   Objection 3: Further, temptation is from a threefold source---the flesh, the world, and the devil. But Christ was not tempted either by the flesh or by the world. Therefore neither should He have been tempted by the devil.
Sed contra est quod dicitur Matth. IV, ductus est Iesus a spiritu in desertum, ut tentaretur a Diabolo.   On the contrary, It is written (Mt. 4:1): "Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil."
Respondeo dicendum quod Christus tentari voluit, primo quidem, ut nobis contra tentationes auxilium ferret. Unde Gregorius dicit, in homilia, non erat indignum redemptori nostro quod tentari voluit, qui venerat et occidi, ut sic tentationes nostras suis tentationibus vinceret, sicut mortem nostram sua morte superavit.   I answer that, Christ wished to be tempted; first that He might strengthen us against temptations. Hence Gregory says in a homily (xvi in Evang.): "It was not unworthy of our Redeemer to wish to be tempted, who came also to be slain; in order that by His temptations He might conquer our temptations, just as by His death He overcame our death."
Secundo, propter nostram cautelam, ut nullus, quantumcumque sanctus, se existimet securum et immunem a tentatione. Unde etiam post Baptismum tentari voluit, quia, sicut Hilarius dicit, super Matth., in sanctificatis maxime Diaboli tentamenta grassantur, quia victoria magis est ei exoptanda de sanctis. Unde et Eccli. II dicitur, fili, accedens ad servitutem Dei, sta in iustitia et timore, et praepara animam tuam ad tentationem.    Secondly, that we might be warned, so that none, however holy, may think himself safe or free from temptation. Wherefore also He wished to be tempted after His baptism, because, as Hilary says (Super Matth., cap. iii.): "The temptations of the devil assail those principally who are sanctified, for he desires, above all, to overcome the holy. Hence also it is written (Ecclus. 2): Son, when thou comest to the service of God, stand in justice and in fear, and prepare thy soul for temptation."
Tertio, propter exemplum, ut scilicet nos instrueret qualiter Diaboli tentationes vincamus. Unde Augustinus dicit, in IV de Trin. quod Christus Diabolo se tentandum praebuit, ut ad superandas tentationes eius mediator esset, non solum per adiutorium, verum etiam per exemplum.    Thirdly, in order to give us an example: to teach us, to wit, how to overcome the temptations of the devil. Hence Augustine says (De Trin. iv) that Christ "allowed Himself to be tempted" by the devil, "that He might be our Mediator in overcoming temptations, not only by helping us, but also by giving us an example."
Quarto, ut nobis fiduciam de sua misericordia largiretur. Unde dicitur Heb. IV, non habemus pontificem qui non possit compati infirmitatibus nostris, tentatum autem per omnia, pro similitudine, absque peccato.    Fourthly, in order to fill us with confidence in His mercy. Hence it is written (Heb. 4:15): "We have not a high-priest, who cannot have compassion on our infirmities, but one tempted in all things like as we are, without sin."
Ad primum ergo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in IX de Civ. Dei, Christus tantum innotuit Daemonibus quantum voluit, non per id quod est vita aeterna, sed per quaedam temporalia suae virtutis effecta, ex quibus quandam coniecturam habebant Christum esse filium Dei. Sed quia rursus in eo quaedam signa humanae infirmitatis videbant, non pro certo cognoscebant eum esse filium Dei. Et ideo eum tentare voluit. Et hoc significatur Matth. IV, ubi dicitur quod postquam esuriit, accessit tentator ad eum, quia, ut Hilarius dicit, tentare Christum Diabolus non fuisset ausus, nisi in eo, per esuritionis infirmitatem, quae sunt hominis recognosceret. Et hoc etiam patet ex ipso modo tentandi, cum dixit, si filius Dei es. Quod exponens Gregorius dicit, quid sibi vult talis sermonis exorsus, nisi quia cognoverat Dei filium esse venturum, sed venisse per infirmitatem corporis non putabat?   Reply to Objection 1: As Augustine says (De Civ. Dei ix): "Christ was known to the demons only so far as He willed; not as the Author of eternal life, but as the cause of certain temporal effects," from which they formed a certain conjecture that Christ was the Son of God. But since they also observed in Him certain signs of human frailty, they did not know for certain that He was the Son of God: wherefore (the devil) wished to tempt Him. This is implied by the words of Mt. 4:2,3, saying that, after "He was hungry, the tempter" came "to Him," because, as Hilary says (Super Matth., cap. iii), "Had not Christ's weakness in hungering betrayed His human nature, the devil would not have dared to tempt Him." Moreover, this appears from the very manner of the temptation, when he said: "If Thou be the Son of God." Which words Ambrose explains as follows (In Luc. iv): "What means this way of addressing Him, save that, though he knew that the Son of God was to come, yet he did not think that He had come in the weakness of the flesh?"
Ad secundum dicendum quod Christus venerat dissolvere opera Diaboli, non potestative agendo, sed magis ab eo et eius membris patiendo, ut sic Diabolum vinceret iustitia, non potestate, sicut Augustinus dicit, XIII de Trin., quod Diabolus non potentia Dei, sed iustitia superandus fuit. Et ideo circa tentationem Christi considerandum est quod propria voluntate fecit, et quod a Diabolo passus fuit. Quod enim tentatori se offerret, fuit propriae voluntatis. Unde dicitur Matth. IV, ductus est Iesus in desertum a spiritu, ut tentaretur a Diabolo, quod Gregorius intelligendum dicit de spiritu sancto, ut scilicet illuc eum spiritus suus duceret, ubi eum ad tentandum spiritus malignus inveniret. Sed a Diabolo passus est quod assumeretur vel supra pinnaculum templi, vel etiam in montem excelsum valde. Nec est mirum, ut Gregorius dicit, si se ab illo permisit in montem duci, qui se permisit a membris ipsius crucifigi. Intelligitur autem a Diabolo assumptus, non quasi ex necessitate, sed quia, ut Origenes dicit, super Luc., sequebatur eum ad tentationem quasi athleta sponte procedens.   Reply to Objection 2: Christ came to destroy the works of the devil, not by powerful deeds, but rather by suffering from him and his members, so as to conquer the devil by righteousness, not by power; thus Augustine says (De Trin. xiii) that "the devil was to be overcome, not by the power of God, but by righteousness." And therefore in regard to Christ's temptation we must consider what He did of His own will and what He suffered from the devil. For that He allowed Himself to be tempted was due to His own will. Wherefore it is written (Mt. 4:1): "Jesus was led by the Spirit into the desert, to be tempted by the devil"; and Gregory (Hom. xvi in Evang.) says this is to be understood of the Holy Ghost, to wit, that "thither did His Spirit lead Him, where the wicked spirit would find Him and tempt Him." But He suffered from the devil in being "taken up" on to "the pinnacle of the Temple" and again "into a very high mountain." Nor is it strange, as Gregory observes, "that He allowed Himself to be taken by him on to a mountain, who allowed Himself to be crucified by His members." And we understand Him to have been taken up by the devil, not, as it were, by force, but because, as Origen says (Hom. xxi super Luc.), "He followed Him in the course of His temptation like a wrestler advancing of his own accord."
Ad tertium dicendum quod, sicut apostolus dicit, Christus in omnibus tentari voluit, absque peccato. Tentatio autem quae est ab hoste, potest esse sine peccato, quia fit per solam exteriorem suggestionem. Tentatio autem quae est a carne, non potest esse sine peccato, quia haec tentatio fit per delectationem et concupiscentiam; et, sicut Augustinus dicit, nonnullum peccatum est cum caro concupiscit adversus spiritum. Et ideo Christus tentari voluit ab hoste, sed non a carne.   Reply to Objection 3: As the Apostle says (Heb. 4:15), Christ wished to be "tempted in all things, without sin." Now temptation which comes from an enemy can be without sin: because it comes about by merely outward suggestion. But temptation which comes from the flesh cannot be without sin, because such a temptation is caused by pleasure and concupiscence; and, as Augustine says (De Civ. Dei xix), "it is not without sin that 'the flesh desireth against the spirit.'" And hence Christ wished to be tempted by an enemy, but not by the flesh.

 

Index  [<< | >>]
Third Part  [<< | >>]
Question: 41  [<< | >>]
Article: 2  [<< | >>]

Whether Christ should have been tempted in the desert?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Christus non debuit tentari in deserto. Christus enim tentari voluit propter exemplum nostrum, ut dictum est. Sed exemplum debet manifeste proponi illis qui sunt per exemplum informandi. Non ergo debuit in deserto tentari.   Objection 1: It would seem that Christ should not have been tempted in the desert. Because Christ wished to be tempted in order to give us an example, as stated above (Article [1]). But an example should be set openly before those who are to follow it. Therefore He should not have been tempted in the desert.
Praeterea, Chrysostomus dicit, super Matth., quod tunc maxime instat Diabolus ad tentandum, cum viderit solitarios. Unde et in principio mulierem tentavit sine viro eam inveniens. Et sic videtur, per hoc quod in desertum ivit ut tentaretur, quod tentationi se exposuit. Cum ergo eius tentatio sit nostrum exemplum, videtur quod etiam alii debeant se ingerere ad tentationes suscipiendas. Quod tamen videtur esse periculosum, cum magis tentationum occasiones vitare debeamus.   Objection 2: Further, Chrysostom says (Hom. xii in Matth.): "Then most especially does the devil assail by tempting us, when he sees us alone. Thus did he tempt the woman in the beginning when he found her apart from her husband." Hence it seems that, by going into the desert to be tempted, He exposed Himself to temptation. Since, therefore, His temptation is an example to us, it seems that others too should take such steps as will lead them into temptation. And yet this seems a dangerous thing to do, since rather should we avoid the occasion of being tempted.
Praeterea, Matth. IV ponitur secunda Christi tentatio qua Diabolus Christum assumpsit in sanctam civitatem, et statuit eum super pinnaculum templi, quod quidem non erat in deserto. Non ergo tentatus est solum in deserto.   Objection 3: Further, Mt. 4:5, Christ's second temptation is set down, in which "the devil took" Christ up "into the Holy City, and set Him upon the pinnacle of the Temple": which is certainly not in the desert. Therefore He was not tempted in the desert only.
Sed contra est quod dicitur Marc. I, quod erat Iesus in deserto quadraginta diebus et quadraginta noctibus, et tentabatur a Satana.   On the contrary, It is written (Mk. 1:13) that Jesus "was in the desert forty days and forty nights, and was tempted by Satan."
Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, Christus propria voluntate se Diabolo exhibuit ad tentandum, sicut etiam propria voluntate se membris eius exhibuit ad occidendum, alioquin Diabolus eum advenire non auderet. Diabolus autem magis attentat aliquem cum est solitarius, quia, ut dicitur Eccle. IV, si quispiam praevaluerit contra unum, duo resistunt ei. Et inde est quod Christus in desertum exivit, quasi ad campum certaminis, ut ibi a Diabolo tentaretur. Unde Ambrosius dicit, super Luc., quod Christus agebatur in desertum consilio, ut Diabolum provocaret. Nam nisi ille certasset, scilicet Diabolus, non iste vicisset, idest Christus. Addit autem et alias rationes, dicens hoc Christum fecisse mysterio, ut Adam de exilio liberaret, qui scilicet de Paradiso in desertum eiectus est; exemplo, ut ostenderet nobis Diabolum ad meliora tendentibus invidere.   I answer that, As stated above (Article [1], ad 2), Christ of His own free-will exposed Himself to be tempted by the devil, just as by His own free-will He submitted to be killed by His members; else the devil would not have dared to approach Him. Now the devil prefers to assail a man who is alone, for, as it is written (Eccles. 4:12), "if a man prevail against one, two shall withstand him." And so it was that Christ went out into the desert, as to a field of battle, to be tempted there by the devil. Hence Ambrose says on Lk. 4:1, that "Christ was led into the desert for the purpose of provoking the devil. For had he," i.e. the devil, "not fought, He," i.e. Christ, "would not have conquered." He adds other reasons, saying that "Christ in doing this set forth the mystery of Adam's delivery from exile," who had been expelled from paradise into the desert, and "set an example to us, by showing that the devil envies those who strive for better things."
Ad primum ergo dicendum quod Christus proponitur omnibus in exemplum per fidem, secundum illud Heb. XII, aspicientes in auctorem fidei et consummatorem, Iesum. Fides autem, ut dicitur Rom. X, est ex auditu, non autem ex visu, quinimmo dicitur, Ioan. XX, beati qui non viderunt et crediderunt. Et ideo, ad hoc quod tentatio Christi esset nobis in exemplum, non oportet quod ab hominibus videretur, sed sufficiens fuit quod hominibus narraretur.   Reply to Objection 1: Christ is set as an example to all through faith, according to Heb. 12:2: "Looking on Jesus, the author and finisher of faith." Now faith, as it is written (Rm. 10:17), "cometh by hearing," but not by seeing: nay, it is even said (Jn. 20:29): "Blessed are they that have not seen and have believed." And therefore, in order that Christ's temptation might be an example to us, it behooved that men should not see it, and it was enough that they should hear it related.
Ad secundum dicendum quod duplex est tentationis occasio. Una quidem ex parte hominis, puta cum aliquis se peccato propinquum facit, occasiones peccandi non evitans. Et talis occasio tentationis est vitanda, sicut dictum est Lot, Gen. XIX, ne steteris in omni regione circa Sodomam.   Reply to Objection 2: The occasions of temptation are twofold. one is on the part of man---for instance, when a man causes himself to be near to sin by not avoiding the occasion of sinning. And such occasions of temptation should be avoided, as it is written of Lot (Gn. 19:17): "Neither stay thou in all the country about" Sodom.
Alia vero tentationis occasio est ex parte Diaboli, qui semper invidet ad meliora tendentibus, ut Ambrosius dicit. Et talis tentationis occasio non est vitanda. Unde dicit Chrysostomus, super Matth., quod non solum Christus ductus est in desertum a spiritu, sed omnes filii Dei habentes spiritum sanctum. Non enim sunt contenti sedere otiosi, sed spiritus sanctus urget eos aliquod magnum apprehendere opus, quod est esse in deserto quantum ad Diabolum, quia non est ibi iniustitia, in qua Diabolus delectatur. Omne etiam bonum opus est desertum quantum ad carnem et mundum, quia non est secundum voluntatem carnis et mundi. Talem autem occasionem tentationis dare Diabolo non est periculosum, quia maius est auxilium spiritus sancti, qui est perfecti operis auctor, quam impugnatio Diaboli invidentis.    Another occasion of temptation is on the part of the devil, who always "envies those who strive for better things," as Ambrose says (In Luc. iv, 1). And such occasions of temptation are not to be avoided. Hence Chrysostom says (Hom. v in Matth. [*From the supposititious Opus Imperfectum]): "Not only Christ was led into the desert by the Spirit, but all God's children that have the Holy Ghost. For it is not enough for them to sit idle; the Holy Ghost urges them to endeavor to do something great: which is for them to be in the desert from the devil's standpoint, for no unrighteousness, in which the devil delights, is there. Again, every good work, compared to the flesh and the world, is the desert; because it is not according to the will of the flesh and of the world." Now, there is no danger in giving the devil such an occasion of temptation; since the help of the Holy Ghost, who is the Author of the perfect deed, is more powerful* than the assault of the envious devil. [*All the codices read 'majus.' One of the earliest printed editions has 'magis,' which has much to commend it, since St. Thomas is commenting the text quoted from St. Chrysostom. The translation would run thus: 'since rather is it (the temptation) a help from the Holy Ghost, who,' etc.].
Ad tertium dicendum quod quidam dicunt omnes tentationes factas fuisse in deserto. Quorum quidam dicunt quod Christus ductus est in sanctam civitatem, non realiter, sed secundum imaginariam visionem. Quidam autem dicunt quod etiam ipsa civitas sancta, idest Ierusalem, desertum dicitur, quia erat derelicta a Deo. Sed hoc non erat necessarium. Quia Marcus dicit quod in deserto tentabatur a Diabolo, non autem dicit quod solum in deserto.   Reply to Objection 3: Some say that all the temptations took place in the desert. Of these some say that Christ was led into the Holy City, not really, but in an imaginary vision; while others say that the Holy City itself, i.e. Jerusalem, is called "a desert," because it was deserted by God. But there is no need for this explanation. For Mark says that He was tempted in the desert by the devil, but not that He was tempted in the desert only.

 

Index  [<< | >>]
Third Part  [<< | >>]
Question: 41  [<< | >>]
Article: 3  [<< | >>]

Whether Christ's temptation should have taken place after His fast?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod tentatio Christi non debuit esse post ieiunium. Dictum est enim supra quod Christum non decebat conversationis austeritas. Sed maximae austeritatis fuisse videtur quod quadraginta diebus et quadraginta noctibus nihil comederit, sic enim intelligitur quadraginta diebus et quadraginta noctibus ieiunasse, quia scilicet in illis diebus nullum omnino cibum sumpsit, ut Gregorius dicit. Ergo non videtur quod debuerit huiusmodi ieiunium tentationi praemittere.   Objection 1: It would seem that Christ's temptation should not have taken place after His fast. For it has been said above (Question [40], Article [2]) that an austere mode of life was not becoming to Christ. But it savors of extreme austerity that He should have eaten nothing for forty days and forty nights, for Gregory (Hom. xvi inn Evang.) explains the fact that "He fasted forty days and forty nights," saying that "during that time He partook of no food whatever." It seems, therefore, that He should not thus have fasted before His temptation.
Praeterea, Marci I dicitur quod erat in deserto quadraginta diebus et quadraginta noctibus, et tentabatur a Satana. Sed quadraginta diebus et quadraginta noctibus ieiunavit. Ergo videtur quod non post ieiunium, sed simul dum ieiunaret, sit tentatus a Diabolo.   Objection 2: Further, it is written (Mk. 1:13) that "He was in the desert forty days and forty nights; and was tempted by Satan." Now, He fasted forty days and forty nights. Therefore it seems that He was tempted by the devil, not after, but during, His fast.
Praeterea, Christus non legitur nisi semel ieiunasse. Sed non solum semel fuit tentatus a Diabolo, dicitur enim Luc. IV, quod, consummata omni tentatione, Diabolus recessit ab illo usque ad tempus. Sicut igitur secundae tentationi non praemisit ieiunium, ita nec primae praemittere debuit.   Objection 3: Further, we read that Christ fasted but once. But He was tempted by the devil, not only once, for it is written (Lk. 4:13) "that all the temptation being ended, the devil departed from Him for a time." As, therefore, He did not fast before the second temptation, so neither should He have fasted before the first.
Sed contra est quod dicitur Matth. IV, cum ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus, postea esuriit, et tunc accessit ad eum tentator.   On the contrary, It is written (Mt. 4:2,3): "When He had fasted forty days and forty nights, afterwards He was hungry": and then "the tempter came to Him."
Respondeo dicendum quod convenienter Christus post ieiunium tentari voluit. Primo quidem, propter exemplum. Quia, cum omnibus, sicut dictum est, immineat se contra tentationes tueri; per hoc quod ipse ante tentationem futuram ieiunavit, docuit quod per ieiunium nos oportet contra tentationes armari. Unde inter arma iustitiae apostolus ieiunia connumerat, II Cor. VI.   I answer that, It was becoming that Christ should wish to fast before His temptation. First, in order to give us an example. For since we are all in urgent need of strengthening ourselves against temptation, as stated above (Article [1]), by fasting before being tempted, He teaches us the need of fasting in order to equip ourselves against temptation. Hence the Apostle (2 Cor. 6:5,7) reckons "fastings" together with the "armor of justice."
Secundo, ut ostenderet quod etiam ieiunantes Diabolus aggreditur ad tentandum, sicut alios qui bonis operibus vacant. Et ideo, sicut post Baptismum, ita post ieiunium Christus tentatur. Unde Chrysostomus dicit, super Matth., ut discas quam magnum bonum est ieiunium, et qualiter scutum est adversus Diabolum; et quoniam post Baptismum non lasciviae, sed ieiunio intendere oportet; Christus ieiunavit, non ieiunio indigens, sed nos instruens.    Secondly, in order to show that the devil assails with temptations even those who fast, as likewise those who are given to other good works. And so Christ's temptation took place after His fast, as also after His baptism. Hence since rather Chrysostom says (Hom. xiii super Matth.): "To instruct thee how great a good is fasting, and how it is a most powerful shield against the devil; and that after baptism thou shouldst give thyself up, not to luxury, but to fasting; for this cause Christ fasted, not as needing it Himself, but as teaching us."
Tertio, quia post ieiunium secuta est esuries, quae dedit Diabolo audaciam eum aggrediendi, sicut dictum est. Cum autem esuriit dominus, ut Hilarius dicit, super Matth., non fuit ex subreptione inediae, sed naturae suae hominem dereliquit. Non enim erat a Deo Diabolus, sed a carne vincendus. Unde etiam, ut Chrysostomus dicit, non ultra processit in ieiunando quam Moyses et Elias, ne incredibilis videretur carnis assumptio.    Thirdly, because after the fast, hunger followed, which made the devil dare to approach Him, as already stated (Article [1], ad 1). Now, when "our Lord was hungry," says Hilary (Super Matth. iii), "it was not because He was overcome by want of food, but because He abandoned His manhood to its nature. For the devil was to be conquered, not by God, but by the flesh." Wherefore Chrysostom too says: "He proceeded no farther than Moses and Elias, lest His assumption of our flesh might seem incredible."
Ad primum ergo dicendum quod Christum non decuit conversatio austerioris vitae, ut se communem exhiberet illis quibus praedicavit. Nullus autem debet assumere praedicationis officium, nisi prius fuerit purgatus et in virtute perfectus, sicut et de Christo dicitur, Act. I, quod coepit Iesus facere et docere. Et ideo Christus statim post Baptismum austeritatem vitae assumpsit, ut doceret post carnem edomitam oportere alios ad praedicationis officium transire, secundum illud apostoli, castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forte, aliis praedicans, ipse reprobus efficiar.   Reply to Objection 1: It was becoming for Christ not to adopt an extreme form of austere life in order to show Himself outwardly in conformity with those to whom He preached. Now, no one should take up the office of preacher unless he be already cleansed and perfect in virtue, according to what is said of Christ, that "Jesus began to do and to teach" (Acts 1:1). Consequently, immediately after His baptism Christ adopted an austere form of life, in order to teach us the need of taming the flesh before passing on to the office of preaching, according to the Apostle (1 Cor. 9:27): "I chastise my body, and bring it into subjection, lest perhaps when I have preached to others, I myself should become a castaway."
Ad secundum dicendum quod verbum illud Marci potest sic intelligi quod erat in deserto quadraginta diebus et quadraginta noctibus, quibus scilicet ieiunavit, quod autem dicitur, et tentabatur a Satana, intelligendum est, non in illis quadraginta diebus et quadraginta noctibus, sed post illos; eo quod Matthaeus dicit quod, cum ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus, postea esuriit, ex quo sumpsit tentator occasionem accedendi ad ipsum. Unde et quod subditur, et Angeli ministrabant ei, consecutive intelligendum esse ostenditur ex hoc quod Matth. IV dicitur, tunc reliquit eum Diabolus, scilicet post tentationem, et ecce, Angeli accesserunt et ministrabant ei. Quod vero interponit Marcus, eratque cum bestiis, inducitur, secundum Chrysostomum, ad ostendendum quale erat desertum, quia scilicet erat invium hominibus et bestiis plenum.   Reply to Objection 2: These words of Mark may be understood as meaning that "He was in the desert forty days and forty nights," and that He fasted during that time: and the words, "and He was tempted by Satan," may be taken as referring, not to the time during which He fasted, but to the time that followed: since Matthew says that "after He had fasted forty days and forty nights, afterwards He was hungry," thus affording the devil a pretext for approaching Him. And so the words that follow, and the angels ministered to Him, are to be taken in sequence, which is clear from the words of Matthew (4:11): "Then the devil left Him," i.e. after the temptation, "and behold angels came and ministered to Him." And as to the words inserted by Mark, "and He was with the beasts," according to Chrysostom (Hom. xiii in Matth.), they are set down in order to describe the desert as being impassable to man and full of beasts.
Tamen secundum expositionem Bedae, dominus tentatur quadraginta diebus et quadraginta noctibus. Sed hoc intelligendum est, non de illis tentationibus visibilibus quas narrant Matthaeus et Lucas, quae factae sunt post ieiunium, sed de quibusdam aliis impugnationibus quas forte illo ieiunii tempore Christus est a Diabolo passus.    On the other hand, according to Bede's exposition of Mk. 1:12,13, our Lord was tempted forty days and forty nights. But this is not to be understood of the visible temptations which are related by Matthew and Luke, and occurred after the fast, but of certain other assaults which perhaps Christ suffered from the devil during that time of His fast.
Ad tertium dicendum quod, sicut Ambrosius dicit, super Luc., recessit Diabolus a Christo usque ad tempus, quia postea, non tentaturus, sed aperte pugnaturus advenit, tempore scilicet passionis. Et tamen per illam impugnationem videbatur Christum tentare de tristitia et odio proximorum, sicut in deserto de delectatione gulae et contemptu Dei per idololatriam.   Reply to Objection 3: As Ambrose says on Lk. 4:13, the devil departed from Christ "for a time, because, later on, he returned, not to tempt Him, but to assail Him openly"---namely, at the time of His Passion. Nevertheless, He seemed in this later assault to tempt Christ to dejection and hatred of His neighbor; just as in the desert he had tempted Him to gluttonous pleasure and idolatrous contempt of God.

 

Index  [<< | >>]
Third Part  [<< | >>]
Question: 41  [<< | >>]
Article: 4  [<< | >>]

Whether the mode and order of the temptation were becoming?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod non fuerit conveniens tentationis modus et ordo. Tentatio enim Diaboli ad peccandum inducit. Sed si Christus subvenisset corporali fami convertendo lapides in panes, non peccasset, sicut non peccavit cum panes multiplicavit, quod non fuit minus miraculum, ut turbae esurienti subveniret. Ergo videtur quod nulla fuerit illa tentatio.   Objection 1: It would seem that the mode and order of the temptation were unbecoming. For the devil tempts in order to induce us to sin. But if Christ had assuaged His bodily hunger by changing the stones into bread, He would not have sinned; just as neither did He sin when He multiplied the loaves, which was no less a miracle, in order to succor the hungry crowd. Therefore it seems that this was nowise a temptation.
Praeterea, nullus persuasor convenienter persuadet contrarium eius quod intendit. Sed Diabolus, statuens Christum supra pinnaculum templi, intendebat eum de superbia seu vana gloria tentare. Ergo inconvenienter persuadet ei ut se mittat deorsum, quod est contrarium superbiae vel vanae gloriae, quae semper quaerit ascendere.   Objection 2: Further, a counselor is inconsistent if he persuades the contrary to what he intends. But when the devil set Christ on a pinnacle of the Temple, he purposed to tempt Him to pride or vainglory. Therefore it was inconsistent to urge Him to cast Himself thence: for this would be contrary to pride or vainglory, which always seeks to rise.
Praeterea, una tentatio conveniens est ut sit de uno peccato. Sed in tentatione quae fuit in monte, duo peccata persuasit, scilicet cupiditatem et idololatriam. Non ergo conveniens videtur fuisse tentationis modus.   Objection 3: Further, one temptation should lead to one sin. But in the temptation on the mountain he counseled two sins---namely, covetousness and idolatry. Therefore the mode of the temptation was unfitting.
Praeterea, tentationes ad peccata ordinantur. Sed septem sunt vitia capitalia, ut in secunda parte habitum est. Non autem tentat nisi de tribus, scilicet gula et vana gloria et cupiditate. Non ergo videtur sufficiens tentatio.   Objection 4: Further, temptations are ordained to sin. But there are seven deadly sins, as we have stated in the FS, Question [84], Article [4]. But the tempter only deals with three, viz. gluttony, vainglory, and covetousness. Therefore the temptation seems to have been incomplete.
Praeterea, post victoriam omnium vitiorum, remanet homini tentatio superbiae vel vanae gloriae, quia superbia etiam bonis operibus insidiatur, ut pereant, sicut dicit Augustinus. Inconvenienter ergo Matthaeus ultimam ponit tentationem cupiditatis in monte, mediam autem inanis gloriae in templo, praesertim cum Lucas ordinet e converso.   Objection 5: Further, after overcoming all the vices, man is still tempted to pride or vainglory: since pride "worms itself in stealthily, and destroys even good works," as Augustine says (Ep. ccxi). Therefore Matthew unfittingly gives the last place to the temptation to covetousness on the mountain, and the second place to the temptation to vainglory in the Temple, especially since Luke puts them in the reverse order.
Praeterea, Hieronymus dicit, super Matth., quod propositum Christi fuit Diabolum humilitate vincere, non potestate. Ergo non imperiose obiurgando eum repellere debuit, vade retro, Satana.   Objection 6: Further, Jerome says on Mt. 4:4 that "Christ purposed to overcome the devil by humility, not by might." Therefore He should not have repulsed him with a haughty rebuke, saying: "Begone, Satan."
Praeterea, narratio Evangelii videtur falsum continere. Non enim videtur possibile quod Christus supra pinnaculum templi statui potuerit quin ab aliis videretur. Neque aliquis mons tam altus invenitur ut inde totus mundus inspici possit, ut sic ex eo potuerint Christo omnia regna mundi ostendi. Inconvenienter igitur videtur descripta Christi tentatio.   Objection 7: Further, the gospel narrative seems to be false. For it seems impossible that Christ could have been set on a pinnacle of the Temple without being seen by others. Nor is there to be found a mountain so high that all the world can be seen from it, so that all the kingdoms of the earth could be shown to Christ from its summit. It seems, therefore, that Christ's temptation is unfittingly described.
Sed contra est Scripturae auctoritas.    On the contrary is the authority of Scripture.
Respondeo dicendum quod tentatio quae est ab hoste, fit per modum suggestionis, ut Gregorius dicit. Non autem eodem modo potest aliquid omnibus suggeri, sed unicuique suggeritur aliquid ex his circa quae est affectus. Et ideo Diabolus hominem spiritualem non statim tentat de gravibus peccatis, sed paulatim a levioribus incipit, ut postmodum ad graviora perducat. Unde Gregorius, XXXI Moral., exponens illud Iob XXXIX, procul odoratur bellum, exhortationem ducum et ululatum exercitus, dicit, bene duces exhortari dicti sunt, exercitus ululare. Quia prima vitia deceptae menti quasi sub quadam ratione se ingerunt, sed innumera quae sequuntur, dum hanc ad omnem insaniam pertrahunt, quasi bestiali clamore confundunt.   I answer that, The temptation which comes from the enemy takes the form of a suggestion, as Gregory says (Hom. xvi in Evang.). Now a suggestion cannot be made to everybody in the same way; it must arise from those things towards which each one has an inclination. Consequently the devil does not straight away tempt the spiritual man to grave sins, but he begins with lighter sins, so as gradually to lead him to those of greater magnitude. Wherefore Gregory (Moral. xxxi), expounding Job 39:25, "He smelleth the battle afar off, the encouraging of the captains and the shouting of the army," says: "The captains are fittingly described as encouraging, and the army as shouting. Because vices begin by insinuating themselves into the mind under some specious pretext: then they come on the mind in such numbers as to drag it into all sorts of folly, deafening it with their bestial clamor."
Et hoc idem Diabolus observavit in tentatione primi hominis. Nam primo sollicitavit mentem primi hominis de ligni vetiti esu, dicens, Gen. III, cur praecepit vobis Deus ut non comederetis de omni ligno Paradisi? Secundo, de inani gloria, cum dixit, aperientur oculi vestri. Tertio, perduxit tentationem ad extremam superbiam, cum dixit, eritis sicut dii, scientes bonum et malum. Et hunc etiam tentandi ordinem servavit in Christo. Nam primo tentavit ipsum de eo quod appetunt quantumcumque spirituales viri, scilicet de sustentatione corporalis naturae per cibum. Secundo, processit ad id in quo spirituales viri quandoque deficiunt, ut scilicet aliqua ad ostentationem operentur, quod pertinet ad inanem gloriam. Tertio, perduxit tentationem ad id quod iam non est spiritualium virorum, sed carnalium, scilicet ut divitias et gloriam mundi concupiscant usque ad contemptum Dei. Et ideo in primis duabus tentationibus dixit, si filius Dei es non autem in tertia, quae non potest spiritualibus convenire viris, qui sunt per adoptionem filii Dei, sicut et duae primae.    Thus, too, did the devil set about the temptation of the first man. For at first he enticed his mind to consent to the eating of the forbidden fruit, saying (Gn. 3:1): "Why hath God commanded you that you should not eat of every tree of paradise?" Secondly [he tempted him] to vainglory by saying: "Your eyes shall be opened." Thirdly, he led the temptation to the extreme height of pride, saying: "You shall be as gods, knowing good and evil." This same order did he observe in tempting Christ. For at first he tempted Him to that which men desire, however spiritual they may be---namely, the support of the corporeal nature by food. Secondly, he advanced to that matter in which spiritual men are sometimes found wanting, inasmuch as they do certain things for show, which pertains to vainglory. Thirdly, he led the temptation on to that in which no spiritual men, but only carnal men, have a part---namely, to desire worldly riches and fame, to the extent of holding God in contempt. And so in the first two temptations he said: "If Thou be the Son of God"; but not in the third, which is inapplicable to spiritual men, who are sons of God by adoption, whereas it does apply to the two preceding temptations.
His autem tentationibus Christus restitit testimoniis legis, non potestate virtutis, ut hoc ipso et hominem plus honoraret, et adversarium plus puniret, cum hostis generis humani non quasi a Deo, sed quasi ab homine vinceretur, sicut dicit Leo Papa.    And Christ resisted these temptations by quoting the authority of the Law, not by enforcing His power, "so as to give more honor to His human nature and a greater punishment to His adversary, since the foe of the human race was vanquished, not as by God, but as by man"; as Pope Leo says (Serm. 1, De Quadrag. 3).
Ad primum ergo dicendum quod uti necessariis ad sustentationem non est peccatum gulae, sed quod ex desiderio huius sustentationis homo aliquid inordinatum faciat, ad vitium gulae pertinere potest. Est autem inordinatum quod aliquis, ubi potest haberi recursus ad humana subsidia, pro solo corpore sustentando miraculose sibi cibum quaerere velit. Unde et dominus filiis Israel miraculose manna praebuit in deserto, ubi aliunde cibus haberi non potuit. Et similiter Christus in deserto turbas pavit miraculose, ubi aliter cibi haberi non poterant. Sed Christus ad subveniendum fami poterat aliter sibi providere quam miracula faciendo, sicut et Ioannes Baptista fecit, ut legitur Matth. III; vel etiam ad loca proxima properando. Et ideo reputabat Diabolus quod Christus peccaret, si ad subveniendum fami miracula facere attentaret, si esset purus homo.   Reply to Objection 1: To make use of what is needful for self-support is not the sin of gluttony; but if a man do anything inordinate out of the desire for such support, it can pertain to the sin of gluttony. Now it is inordinate for a man who has human assistance at his command to seek to obtain food miraculously for mere bodily support. Hence the Lord miraculously provided the children of Israel with manna in the desert, where there was no means of obtaining food otherwise. And in like fashion Christ miraculously provided the crowds with food in the desert, when there was no other means of getting food. But in order to assuage His hunger, He could have done otherwise than work a miracle, as did John the Baptist, according to Matthew (3:4); or He could have hastened to the neighboring country. Consequently the devil esteemed that if Christ was a mere man, He would fall into sin by attempting to assuage His hunger by a miracle.
Ad secundum dicendum quod per humiliationem exteriorem frequenter quaerit aliquis gloriam qua exaltetur circa spiritualia bona. Unde Augustinus dicit, in libro de sermone domini in monte, animadvertendum est non in solo rerum corporearum nitore atque pompa, sed etiam in ipsis sordibus lutosis esse posse iactantiam. Et ad hoc significandum, Diabolus Christo suasit ut, ad quaerendum gloriam spiritualem, corporaliter mitteret se deorsum.   Reply to Objection 2: It often happens that a man seeks to derive glory from external humiliation, whereby he is exalted by reason of spiritual good. Hence Augustine says (De Serm. Dom. in Monte ii, 12): "It must be noted that it is possible to boast not only of the beauty and splendor of material things, but even of filthy squalor." And this is signified by the devil urging Christ to seek spiritual glory by casting His body down.
Ad tertium dicendum quod divitias et honores mundi appetere peccatum est, quando huiusmodi inordinate appetuntur. Hoc autem praecipue manifestatur ex hoc quod pro huiusmodi adipiscendis homo aliquid inhonestum facit. Et ideo non fuit contentus Diabolus persuadere cupiditatem divitiarum et honorum, sed induxit ad hoc quod propter huiusmodi adipiscenda Christus eum adoraret, quod est maximum scelus, et contra Deum. Nec solum dixit, si adoraveris me, sed addidit, si cadens, quia, ut dicit Ambrosius, habet ambitio domesticum periculum, ut enim dominetur aliis, prius servit; et curvatur obsequio ut honore donetur; et, dum vult esse sublimior, fit remissior.   Reply to Objection 3: It is a sin to desire worldly riches and honors in an inordinate fashion. And the principal sign of this is when a man does something wrong in order to acquire such things. And so the devil was not satisfied with instigating to a desire for riches and honors, but he went so far as to tempt Christ, for the sake of gaining possession of these things, to fall down and adore him, which is a very great crime, and against God. Nor does he say merely, "if Thou wilt adore me," but he adds, "if, falling down"; because, as Ambrose says on Lk. 4:5: "Ambition harbors yet another danger within itself: for, while seeking to rule, it will serve; it will bow in submission that it may be crowned with honor; and the higher it aims, the lower it abases itself."
Et similiter etiam in praecedentibus tentationibus ex appetitu unius peccati in aliud peccatum inducere est conatus, sicut ex desiderio cibi conatus est inducere in vanitatem sine causa miracula faciendi; et ex cupiditate gloriae conatus est ducere ad tentandum Deum per praecipitium.    In like manner [the devil] in the preceding temptations tried to lead [Christ] from the desire of one sin to the commission of another; thus from the desire of food he tried to lead Him to the vanity of the needless working of a miracle; and from the desire of glory to tempt God by casting Himself headlong.
Ad quartum dicendum quod, sicut dicit Ambrosius, super Luc., non dixisset Scriptura quod, consummata omni tentatione, Diabolus recessit ab illo, nisi in tribus praemissis esset omnium materia delictorum. Quia causae tentationum causae sunt cupiditatum, scilicet carnis oblectatio, spes gloriae, et aviditas potentiae.   Reply to Objection 4: As Ambrose says on Lk. 4:13, Scripture would not have said that "'all the temptation being ended, the devil departed from Him,' unless the matter of all sins were included in the three temptations already related. For the causes of temptations are the causes of desires"---namely, "lust of the flesh, hope of glory, eagerness for power."
Ad quintum dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in libro de consensu Evang., incertum est quid prius factum sit, utrum regna terrae prius demonstrata sint ei, et postea in pinnaculum templi locatus sit; aut hoc prius, et illud postea. Nihil tamen ad rem, dum omnia facta esse manifestum sit. Videntur autem Evangelistae diversum ordinem tenuisse, quia quandoque ex inani gloria venitur ad cupiditatem, quandoque e converso.   Reply to Objection 5: As Augustine says (De Consensu Evang. ii): "It is not certain which happened first; whether the kingdoms of the earth were first shown to Him, and afterwards He was set on the pinnacle of the Temple; or the latter first, and the former afterwards. However, it matters not, provided it be made clear that all these things did take place." It may be that the Evangelists set these things in different orders, because sometimes cupidity arises from vainglory, sometimes the reverse happens.
Ad sextum dicendum quod Christus, cum passus fuisset tentationis iniuriam, dicente sibi Diabolo, si filius Dei es, mitte te deorsum, non est turbatus, nec Diabolum increpavit. Quando vero Diabolus Dei usurpavit sibi honorem, dicens, haec omnia tibi dabo si cadens adoraveris me, exasperatus est et repulit eum, dicens, vade, Satanas, ut nos illius discamus exemplo nostras quidem iniurias magnanimiter sustinere, Dei autem iniurias nec usque ad auditum sufferre.   Reply to Objection 6: When Christ had suffered the wrong of being tempted by the devil saying, "If Thou be the Son of God cast Thyself down," He was not troubled, nor did He upbraid the devil. But when the devil usurped to himself the honor due to God, saying, "All these things will I give Thee, if, falling down, Thou wilt adore me," He was exasperated, and repulsed him, saying, "Begone, Satan": that we might learn from His example to bear bravely insults leveled at ourselves, but not to allow ourselves so much as to listen to those which are aimed at God.
Ad septimum dicendum quod, sicut Chrysostomus dicit, Diabolus sic Christum assumebat (in pinnaculum templi) ut ab omnibus videretur, ipse autem, nesciente Diabolo, sic agebat ut a nemine videretur.   Reply to Objection 7: As Chrysostom says (Hom. v in Matth.): "The devil set Him" (on a pinnacle of the Temple) "that He might be seen by all, whereas, unawares to the devil, He acted in such sort that He was seen by none."
Quod autem dicit, ostendit ei omnia regna mundi et gloriam eorum, non est intelligendum quod videret ipsa regna vel civitates vel populos, vel aurum vel argentum, sed partes in quibus unumquodque regnum vel civitas posita est, Diabolus Christo digito demonstrabat, et uniuscuiusque regni honores et statum verbis exponebat. Vel, secundum Origenem, ostendit ei quomodo ipse per diversa vitia regnabat in mundo.    In regard to the words, "'He showed Him all the kingdoms of the world, and the glory of them,' we are not to understand that He saw the very kingdoms, with the cities and inhabitants, their gold and silver: but that the devil pointed out the quarters in which each kingdom or city lay, and set forth to Him in words their glory and estate." Or, again, as Origen says (Hom. xxx in Luc.), "he showed Him how, by means of the various vices, he was the lord of the world."

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:43 1998.